“Dosáhnout mistrovství skrze dlouhodobé cílené úsilí.”

Tradiční Kung Fu

 • Základní techniky, postoje, přesuny
 • Sestavy (formy, taolu)
 • Flexibilita, kondice, zdatnost
 • Partnerská cvičení (aplikace technik)
 • Základní motorika, gymnastika, pády

Kontaktní Kung Fu

 • Výuka sebeobrany
 • Grappling – souboj na zemi
 • Semi, light, full contact zápasy
 • Motorika, reakce na protivníka
 • Výuka boje proti více útočníkům

Zdravotní Kung Fu

 • Meditační praxe
 • Prvky jógy, stretchingu
 • Koncentrační cvičení
 • Energetický QI Gong
 • Sebe-poznání, sebe-vzdělávání

“Mistrovství mohou dosáhnout nejen muži, ale i ženy! ;)”

TRADIČNÍ KUNG FU                                            

Výcvikový systém založený na základě mnohaleté tradice Shaolin Si pro kultivaci těla, mysli a ducha. Celý systém je přizpůsoben dané cílové skupině, kde v klubu máme základní tréninkové rozdělení dle věku do několika základních tréninkových skupin:

 • Děti (do 10 let)
 • Junioři (do 15 let)
 • Senioři (od 16 let)

Náplní tréninků jsou základní techniky a postoje, následná aplikace těchto základů do praktikovaných sestav (forem, taolu), kde se adept učí základní motorice a kombinování technik do určitých systémových kombinací, které je následně schopen aplikovat do reálného souboje, které se nacvičují v rámci partnerských cvičení. Součástí výuky tradičního Kung Fu jsou motorické hry, základní gymnastika a pády, kondiční průprava, stretching, otužování, ale samozřejmě také práce se soupeřem.

  Formy Taolu  

Výuka  technik

 Kultivace těla 

KONTAKTNÍ KUNG FU                                     

Kontaktní Kung Fu je zaměřeno na věkovou skupinu od 15 let a mladší klubové reprezentanty na soutěžích, kdy se v rámci tréninku učí praktické sebeobraně a skutečnému souboji. Každý bojovník, a myslíme si, že i každý člověk, měl by být schopen se ubránit a být schopen čelit nátlaku svého okolí, aniž by propadl panice.

Tréninky jsou rozděleny do několika fází – v první fázi se trénuje základní motorika a reakce na soupeře, dále se učí technické prvky, jako jsou základní techniky, přehody, páky, bloky (využití lap, terčů, boxovacích pytlů, soupeře) a v poslední fázi se aktivně tyto prvky využívají v rámci skutečného souboje, kde se adepti učí, jak zvládat stres a aktivně vyhodnocovat situaci, jaké techniky kdy využívat formou podvědomé reakce na základě jejich schopností a dovedností tak, aby uspěli.

  Semi-contact 

  Full-contact   

  Sebeobrana   

ZDRAVOTNÍ KUNG FU                                      

Zdravotní Kung Fu se zaměřuje na celkový rozvoj člověka, co se týče zdraví, rozvoje vnímání a umění koncentrace. Právě díky koncentraci mysli člověk může nahlížet do úrovních, ve kterých se člověk bez koncentrace velice lehce ztratí, ať už je to práce se sebou samým skrze vizualizaci, nebo třeba tradičními jogínskými technikami a stretchingovými cvičeními, kde se uvolňuje svalový tonus skrze kontrolu vlastního dechu.

Na těchto tréninkových jednotkách se budete věnovat poznávání sebe sama skrze meditaci, budete pracovat se svým vlastním tělem, kde budete objevovat jeho dostupné možnosti například ve formě stretchingu, budete se věnovat umění vnímání skrze intuici, kde budeme využívat prvky Qi-gongu, a samozřejmě se v rámci těchto tréninků zrelaxujete a odpočinete si.

       Qi Gong    

      Meditace    

        Relax       

Časový harmonogram tréninků                                                                                   

Na tréninky se schází vždy nejpozději 10 minut před zahájením tréninku před hlavním vchodem Střední průmyslové školy v Karviné, kde se vyčkává příchod trenéra, který za ně přejímá zodpovědnost. Nepouští se na tréninky průběžně, ale po tréninkových skupinách, tedy po zahájení tréninku již nikdo vpuštěn do areálu SPŠ nebude. Aktuální informace k tréninkům jsou vždy aktualizovány na FB.

Naše tělocvična                                 

 • Tlumená sportovní podlaha tatami 8×8 metrů o tloušťce 5 cm
 • Terče, lapy, boxovací pytle
 • Žebřiny, bradla, hrazda, lano, gymnastická žíněnka, bosu
 • Fitness: kettlebelly, expandery, posilovače
 • Meditační zafu, vonné tyčinky, tibetské mísy

Naše posilovna                                  

 • Bench-press lavice
 • Stojan na dřepy
 • Posilovací věž
 • Stroj na předkopávání
 • Jednoruční činky, EZ tyč, šikmé lavice, …

Členské příspěvky                                                                                                       

Pravidelné tréninky jsou podmíněny uhrazením členských příspěvků nejpozději v prvním tréninkovém týdnu, které opravňují členy klubu se aktivně účastnit aktivit klubu – tedy pravidelné sportovní činnosti a stejně tak i dalších aktivit pořádaných klubem. Členství základní opravňuje člena navštěvovat jednu sekci pravidelných tréninků (tradiční, kontaktní, zdravotní Kung Fu), rozšíření členství opravňuje člena navštěvovat i další sekci.

 • Dočasné členství      (1 trénink)
 • Měsíční členství    (+- 10 tréninků)
 • Půlroční členství   (+- 50 tréninků)
 • Roční členství      (+- 100 tréninků)
 • Rozšíření členství     (+1 sekce)
 • 100 Kč
 • 500 Kč
 • 2000 Kč (500 Kč sleva)
 • 4000 Kč (1000 Kč sleva) + oddílové tričko 
 • + 50 % k členství

Slevy:

 • Rodinný příslušník (-50% z členství)

Členské příspěvky se hradí na tréninku trenérům v hotovosti, nebo na klubový bankovní účet 248505715/0300 s uvedením jména a příjmení člena do zprávy.  Doporučujeme hradit půlroční a roční členství nejen z důvodů slev, ale máte možnost využívat výhod pojišťoven, které proplácí pohybové aktivity pojištěncům (příspívají ročně 500-700 Kč).

V rámci členství mají členové klubu od 15 let možnost využívat v době tréninků klubovou posilovnu (příchod s tréninkovou skupinou dle harmonogramu).

Team Dragon Club Karviná